Klachtenprocedure

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over de diensten van kinderdagverblijf Sara. Daar doen we ons uiterste beste voor. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat, of met de leidinggevende.


We raden u aan ook het klachtenreglement van Kinderdagverblijf Sara te bekijken.

Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Of heeft u juist een suggestie of wens die u wilt doorgeven? Dat kan via dit wensen/klachtenformulier.


Klachtenloket Kinderopvang

Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en behoefte heeft aan onafhankelijke en deskundige informatie en advies. Hiervoor kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij zijn verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en verwijzen u, wanneer dat nodig is, ook aan hen door. In sommige gevallen kunt u een klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen.
Meer informatie over het Klachtenloket Kinderopvang op de website klachtenloket kinderopvang.
Ook voor de ouders kunt u op deze website informatie vinden.

Meer informatie leest u in de Algemene Voorwaarden van Kinderdagverblijf Sara.